MANTOLAMA NEDİR

Mantolama, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı alışverişini en aza indirmek amacıyla yapılan ısı yalıtımı işlemidir. Yapıların dış ortamla olan ısı alışverişini en aza indirerek, ısıtma ve soğutmada kullanılan enerji tüketimini azaltmak için yapılır.

Bu işlem sadece kışın soğuk havanın içeriye girmesini engellemek amacıyla yapılmaz aynı zamanda yazın da soğuk havanın dışarıya çıkmasını engeller. Böylece yaz ve kış aylarında daha konforlu bir ev ortamı yaratmış olur. Bu yüzden bu sistem günümüzde kullanılan en yaygın ısı yalıtım sistemidir.

Binaların ısıtılması amacıyla büyük oranda fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların yakılması sonucu yanma ürünü olarak açığa çıkan gazlar, hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olur. Mantolama uygulamaları ile konfor koşullarının oluşturulmasında kullanılan enerji miktarının azalması, küresel ısınma ve hava kirliliğinin artmasını da önler.

Yapılarda kurallara uygun şekilde gerçekleştirilen mantolama bireyler ve ülkeler açısından pek çok yararı vardır. Bunların en önemlisi mantolamanın enerji tasarrufuna olan katkısıdır.